تاريخ : یک شنبه 15 دی 1398برچسب:پــارادایـس لـاو, | 16:44 | نويسنده : pardis |

Image result for ‫اندکی صبر روزهای خوب نزدیک است‬‎تاريخ : شنبه 22 آبان 1395برچسب:, | 23:45 | نويسنده : pardis |

Image result for ‫اندکی صبر روزهای خوب نزدیک است‬‎تاريخ : شنبه 22 آبان 1395برچسب:, | 23:44 | نويسنده : pardis |

Image result for ‫اندکی صبر روزهای خوب نزدیک است‬‎تاريخ : شنبه 22 آبان 1395برچسب:, | 23:41 | نويسنده : pardis |

Image result for ‫از شیخ بهایی پرسیدند سخت میگذرد‬‎


اندکی صبر سحر نزدیک است


روزهای خوب خواهند آمد
تاريخ : شنبه 22 آبان 1395برچسب:, | 23:36 | نويسنده : pardis |


Image result for ‫از شیخ بهایی پرسیدند سخت میگذرد‬‎

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟
گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند!
پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند
دیروزت خوب یا بد گذشت و امروز روز دیگری است...
قدری شادی با خود به خانه ببر...
راه خانه ات را که یاد گرفت فردا با پای خودش می آید.تاريخ : شنبه 22 آبان 1395برچسب:, | 23:34 | نويسنده : pardis |

نتیجه تصویری برای مطالب جالب و خواندنی کوتاهتاريخ : دو شنبه 5 مهر 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,من خدا را دارم, | 17:42 | نويسنده : pardis |

نتیجه تصویری برای مطالب جالب و خواندنی کوتاهتاريخ : دو شنبه 5 مهر 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,انتقاد,انتقاد پذیر بودن, | 17:40 | نويسنده : pardis |

نتیجه تصویری برای مطالب جالب و خواندنی کوتاهتاريخ : دو شنبه 5 مهر 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,کوذکی,بزرگ شدن, | 17:39 | نويسنده : pardis |
 
خدايا!

من دلم قرصه!

كسي غير از تو با من نيست

خيالت از زمين راحت، كه حتي روز روشن نيست

كسي اينجا نميبينه، كه دنيا زير چشماته

يه عمره يادمون رفته، زمين دار مكافاته

فراموشم شده گاهي، كه اين پايين چه ها كردم

كه روزي بايد از اينجا، بازم پيش تو برگردم

خدايا وقت برگشتن، يه كم با من مدارا كن

شنيدم گرمه آغوشت
  
اگه ميشه منم جا كن...
 


تاريخ : دو شنبه 5 مهر 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,من خدا را دارم, | 17:34 | نويسنده : pardis |

مـن خــــــــــدا را دارم...!

بـه جبــــــــران

هـرآنــــچه کــه نــدارم...!تاريخ : شنبه 19 تير 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,من خدا را دارم, | 15:52 | نويسنده : pardis |

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...تاريخ : شنبه 19 تير 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,شادی,لبخند ذدن,لبخند, | 15:48 | نويسنده : pardis |


راستی خدادلم هوای دیروز را کرد
هوای روزهای کودکی را

دلم میخواهد مثل دیروزی بردارم
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد
دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان
هر چه میخواهید بکشیداین بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو
دلم میخواهد …

می شود باز هم کودک شد؟؟تاريخ : شنبه 19 تير 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,قاصدک, | 15:44 | نويسنده : pardis |
تاريخ : چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395برچسب:, | 1:30 | نويسنده : pardis |

"ﻭﻟﺘﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ

ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ

ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ

ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ

ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ

ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ

ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ

ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

 تاريخ : یک شنبه 15 فروردين 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,ولتر,زندگی,, | 13:12 | نويسنده : pardis |

همه ما نابیناییم هرکداممان به نوعی

ادمهای خسیس نابینا هستند چون فقط طلا را میبینند

ادمهای ولخرج نابینا هستند چون فقط امروزشان را میبینند

ادمهای کلاه بردار نابینا هستند چون خدا رانمیبینند

ادمهای شرافتمند نابینا هستند چون کلاهبردارهارا نمیبینند

خودمن نابینا هستم که حرف میزنم اما میدانم گوش شنوایی وجود ندارد...

"ویکتور هوگو"تاريخ : یک شنبه 15 فروردين 1395برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,ویکتور هوگو,نابینا, | 13:7 | نويسنده : pardis |

 

 

 آرامـش نــہ عــاشـــᓆ بــوבטּ اـωـــت
 نـــہ گــر؋ــتـטּ בـωــتـے ڪــہ مــפـــرمــت نـیــωــت
 نــہ פــر؋ هـاے عـاشــᓆــانــہ و ᓆــربـاטּ صــבـᓆــہ هـاے چنـב ثـانیـہ اے
 آرامـش פـضـور פֿـــבاـωـت
 وᓆــتـے בر اوج نـبــوבטּ هــا نـابــوבت نـمے ڪــنــב
 وᓆــتـے نــاگــ؋ــتــہ هــایـت را بـے آنـڪــہ بـگـویـے مـیــ؋ـــهـمـב
 وᓆــتے نـیـاز نـیــωــت بــراے بــوבنش الـتـمـاـω ڪنے
 غــرورت را تـا مــــرز نــابــوבے پـیـش بـبــرے
 وᓆــتے مـطمـئـטּ بـاشے بـا او ، هــرگـز تـنـهـا نــפֿــواهے بوב
 آرامــش یـعـنـے همین..
 تـو بـے هـیـچ ᓆــیـــב و شــرطـے פֿــــ♥ـــבا را בارے

 

 تاريخ : سه شنبه 18 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدا,, | 15:31 | نويسنده : pardis |

تصویر: http://up.royayekhis.ir/view/66068/Roya19%20%2817%29.jpg

 

 

به آرامي آغاز به مردن مي‌كني….
اگر سفر نكني،
اگر كتابي نخواني،
اگر به اصوات زندگي گوش ندهي،
اگر از خودت قدرداني نكني.
به آرامي آغاز به مردن مي‌كني….
زماني كه خودباوري را در خودت بكشي،
وقتي نگذاري ديگران به تو كمك كنند.
به آرامي آغاز به مردن مي‌كني….
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،
و از چيزهايي كه چشمانت را به درخشش وامي‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر مي‌كنند،دوری کنی
امروز زندگي را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاري كن!
نگذار كه به آرامي بميري!
شادي را فراموش نكن!تاريخ : سه شنبه 18 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,شادی,, | 15:28 | نويسنده : pardis |

 

همیشـــــــه..
پُـر از مهربانــــی میمانم،
حتی اگر هیچکــــس
قَـــــدر مهربانیـــــم را نـدانـد..!

مَـــــن خدایـــــی دارم
کـه بـه جــــای همــــــه برایـم جبـــــران میکنـد
!

مهربان باشو همیشه مهربان بمان...!تاريخ : یک شنبه 9 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,مهربان,مهربانی,مهربان باش,مهربان بمان,, | 22:25 | نويسنده : pardis |

 

 

آدم‌ها زندگی می‌کنند…
انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!
آدم‌ها می‌شنوند…
انسان‌ها گوش می‌دهند!
آدم‌ها می‌بینند…
انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!
آدم‌ها در فکر خودشان هستند…
انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!
آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند…
انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!
آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند…
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!تاريخ : یک شنبه 9 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا, | 22:17 | نويسنده : pardis |تاريخ : یک شنبه 9 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا, | 22:15 | نويسنده : pardis |

 

 

دنیا ،به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت،
پس شایسته ی آرزوهایت باش.!…
چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود !
و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود…!!،
هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد, نباشد همان بهتر که نباشد… !،
سهمت را از شادیهای زندگی، همین امروز بگیر..
زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان آوری
باخته ای…!،
سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمیکند…
به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای،
و به هر کس بدی کنی به او باخته ای،
پس بیا بسازیم و ننازیم...!تاريخ : یک شنبه 9 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,آرزو,, | 22:13 | نويسنده : pardis |

 

 

✿ لبخند بزن
زندگی همین است.
نبرد برای اینکه درست بمانی، وقتی که همه چیز، خطا کردن را توصیه می‌کند.
اینکه راضی باشی. نه چونکه اوضاع خوب است. بلکه چون «باید» راضی باشی.
آسیب دیدن، نا امید شدن، رنج کشیدن،کار کردن، گریه کردن، تحسین کردن.
زندگی همین است.
تجربه‌ای با طعم خاص
هدایت یک کشتی در دریایی طوفانی.
به امید رسیدن به مقصدی برای آرامش.
برای کشف جزیره‌های کشف نشده.
و البته، وقتی که در آخر به هیچ کدام هم نرسیدیم،
لبخندی از رضایت که به هر حال:

قایقران ماهری شده‌ای
زندگی همین است :) ✿تاريخ : یک شنبه 9 اسفند 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,یک لبخند,لبخند,لبخند بزن, | 22:9 | نويسنده : pardis |

دانلود آهنگ جدید احمد سعیدی بنام دیدار با لینک مستقیم

 

دانلود آهنگ جدید احمد سعیدی بنام دیدار

دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود اهنگ با کیفیت 128

 

 

تاريخ : یک شنبه 25 بهمن 1394برچسب:ولنتاین مبارک,ولنتاین, | 13:27 | نويسنده : pardis |

 

 خدای من...

حکمت قدمهایی را که برایم برمیداری آشکار کن
تا درهایی که برویم میگشایی ندانسته نبندم....
ودر هایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم...!
تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا,خدای من,خداجون,خدا, | 14:2 | نويسنده : pardis |

 

 بعضی آدمها ،

انگار چوب اند…
تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند،
و همه جا را دودآلود میکنند،
همه جا را تیره و تار میکنند،
اشک آدم را جاری می کنند.
ولی بعضیها این طور نیستند؛
مثل عودند.
وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند، و آتش میگیرند،
بوی جوانمردی و انصاف میدهند ،
و هرگز نامردی نمیکنند.
این است که
...
«هر کس را میخواهی بشناسی، در وقت عصبانیت، در وقت خشم بشناس.»
تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا, | 14:1 | نويسنده : pardis |

زندگی درست مثل نقاشی کردن است...

خطوط را با امید بکشید ...

اشتباهات را با آرامش پاک کنید...

قلم مو را در صبر غوطه ور کنید...

و با عشق رنگ بزنید...!تاريخ : جمعه 8 آبان 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا, | 1:9 | نويسنده : pardis |

 تاريخ : جمعه 24 مهر 1394برچسب:, | 22:43 | نويسنده : pardis |


  اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،
 
  او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

 او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را می داند.

  او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیردتاريخ : یک شنبه 19 مهر 1394برچسب:مطالب جالب,مطالب خواندنی,جملات آموزنده,مطالب زیبا, | 16:8 | نويسنده : pardis |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد